Perinnekillan vuosikokous ti 2.3.2023

Etelä-Kymenlaakson Sotilaspoikien Perinnekilta ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin tiistaina 2.3.2023 klo 18.00 Haminan srk:n Simeon-salissa.

Ennen kokousta nautimme kahvit seurustelun lomassa..

Puheenjohtajamme Matti Haapanen sairastui ennen kokousta ja varapuheenjohtaja Risto Rahkonen joutui lyhyellä varoitusajalla tuuraamaan Matti Haapasta. Vuosien kokemuksella Risto Rahkonen suoriutui tehtävästä arvokkaalla tavalla.Vuosikokouksen aluksi Veteraanikuoro esitti Erkki Kapiaisen johdolla laulut ”Kaikukohon laulu maalle” ja ”Nuoret sankarit”. Tämän jälkeen piti Perinneliiton puheenjohtaja Juhani Manninen esitelmän, jonka aiheena oli ”Kolmekymmentä vuotta Sotilaspoikatoimintaa”. RUK:n johtaja eversti Mikael Salo toi RUK:n tervehdyksen. Tuoden esille tämän päivän sotaväen kiinnostuksen sotilaspoikien ja pikkulottien toimeen isänmaan puolesta sotiemme aikana.

Vietettiin hiljainen hetki viimevuoden aikanan joukostamme poismenneiden kiltalaisten muistolle. Heitä oli 23 henkilöä.

Perinneliiton puheenjohtaja Juhani Manninen ja kiltamme varapuheenjohtaja Risto Rahkonen jakoivat ansiomitalit seuraavasti: Terttu Ravi Miehikkälästä sai Perinneliiton myöntämän hopeisen ansiomitalin. Perinnekiltamme myöntämät pronssiset ansiomitalit saivat Teuvo Kemppinen Kotka, Pekka Konttinen Kotka, Hannu Peltola Virolahti ja Kalervo Puhakka Hamina.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti J Virtanen, sihteeriksi Pentti Snygg ja pöytäkirjan tarkistajiksi Matti Soukka ja Pekka Mänttäri, jotka toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.

Pentti Virtanen veti vuosikokouksen jämäkkään ja ripeään tyyliinsä oivallisesti. Killan taloudenhoitaja Harri Kytömäki luki toimintakertomuksen ja tilit. Hänen johdollaan käytiin läpi selkeästi myös toimintasuunnitelma vuodelle 2023 sekä talousarvio.

Perinnekillan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Matti Paananen. Matti Haapanen luopui puheenjohtajuudesta terveydellisiin syihin vedoten.

Hallitus koki runsaita muutoksia, koska useat luopuivat hallituspaikoistaan. Uusi hallitus varajäseniin ilmenee kotisivujen "yhteystiedoissa". Toiminnantarkastajina jatkavat Erkki Rautamaa ja Erkki Eskolin ja heidän varamiehinään Timo-Jussi talsi ja Olavi Pekurinen. Killan muut toimihenkilöt valitaan järjestäytymiskokouksessa.

Kokouksen puheenjohtaja Pentti J. Virtanen päätti kokouksen ja kiitti kokousväkeä osallistumisesta. Uusi puheenjohtaja Matti Paananen kiitti Virtasta sekä kiltamme puheenjohtaja Matti Haapasta ansiokkaasta työstä killan monivuotisena puheenjohtajana.

Kokouksen päätyttyä Veteraanikuoro lauloi "Sillanpään marssilaulun", johon paikalla olleet aktiivisesti osallistuivat.

Kuvat tulevat myöhemmin.

Matti Paananen

Kokousväki Simeon-salissa.

 

Varapuheenjohtaja Risto Rahkonen avaa tilaisuuden. Pentti Snygg vieressään.

 

Veteraanikuoro johtajanaan Erkki Kapiainen ja Hannu Pentti säestäjänä.

 

Perinneliiton puheenjohtaja Juhani Manninen.

 

RUK:n tervehdyksen esitti RUK:n johtaja eversti Mikael Salo.

 

Ansiomitalien jako menossa. Terttu Ravi saa Perinneliiton hopeisen ansiomitalin. Pojat odottavat vuoroaan.

 

Palkitut mitalistit.

 

Vuosikokouksen sihteerinä toimi Pentti Snygg ja puheenjohtajana Pentti J. Virtanen.

 

Taloudenhoitaja Harri Kytömäki esittelee toimintakertomuksen.

 

"Pääkahvittaja" Leena Peltonen.

 

  

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

 

Yleistä          

Jatkamme perinteisillä toimintatavoilla.  Sotilaspoikaperinteiden vaaliminen, toiminnan jatkuvuus perinnekiltana ja historiatietojen tallentaminen ovat edelleen toiminnan pääkohtia. Varsinaiset sotilaspojat ovat edelleen jäsenistömme ydinjoukkoa. Nuoremman perinnettä jatkavan jäsenjoukkomme aktiviteetti ja into varmistavat tärkeän työmme jatkuvuuden tänäkin vuonna.                    

Vuosikokous

Sääntömääräinen vuosikokous (2022) on suunniteltu pidettäväksi 24.hekmikuuta kumppanuustalo Hilmassa.

Perinnetoiminta

Killan omina tilaisuuksina järjestetään seuraavat tapahtumat:

17.06.          Kukkalaitteen lasku Suojeluskunta- ja Sotilaspoikien muistokivelle  

31.07.          Perinnepäivä Rajasuolla ja Virolahden kirkolla

12.09.           Kirkkopyhä  (kutsutilaisuus Pohjois-Kymenlaakson Sotilaspoikien perinnekillalle)  Paikka on vielä avoin.   

23.12.          Muistohetki Rajasuon muistomerkillä

Yhteistyössä muiden yhteisöjen kanssa:

13.03.          Talvisodan päättymisen muistotilaisuus

04.06.          Puolustusvoimien lippupäivä

16.10.           Muistohetki Haminassa JR 5:n Veteraanikivellä (tarvittaessa osallistumme järjestelyihin)

06.12.          Itsenäisyyspäivä

Kiltaretket ja tapahtumat

Esitelmätilaisuus syksyllä

Liittokokous: Turku 18.-19. elokuuta 2022.

Yhden päivän retki kotimaassa.

Tiedottaminen

Kiltamme kotisivuja ja sähköpostia käytetään  tiedottamiseen: www.e-ksotilasojat.net. Tapahtumista tiedotamme  myös jäsenkirjeillä ja paikallislehtien seurapalstoilla.

Jäsenrekisterissämme on runsas 200 sähköpostiosoitetta. Toivotaan, että ne henkilöt, joilla on sähköpostiosoite ilmoittaisivat osoitteensa sähköisen jäsentiedoston ylläpitäjälle tai killan sihteerille. Sähköpostiviestit pyritään saamaan kaikki tavoittavaksi.

Yhteistoiminta maanpuolustusjärjestöjen kanssa

Teemme yhteistyötä perinteisesti Haminan Maanpuolustusjärjestöjen yhteistyöelimen ja kaikkien toiminta-alueemme veteraani- ja lottaperinneyhdistysten kanssa.

Toivomme Veteraanikuoron olevan perinteiden mukaisesti osa kiltamme toimintaa.

Sotilaspoikien Perinneliitto ry

Perinneliiton strategia- ja toimintasuunnitelma on laadittu vuoteen 2025 saakka ja oma kiltamme on mukana  suunnitelmien toteuttamisessa meille soveltuvin osin. Puheenjohtajamme on kiltamme edustajana Perinneliiton hallituksessa. Sotilaspoika/Soldatgossen lehti tulee jäsenille yhdyssiteenä ja informaationa.

Jäsenhankinta

Toimintamme runko on vahva jäsenistö. Jäsenhankinta on meidän jokaisen tehtävä. Uusia jäseniä toivomme tervetulleeksi mukaan itsenäisyytemme perusarvoja tukevaan ja perinteitä kunnioittavaan toimintaamme.  Jäseneksi voi liittyä joustavasti myös kotisivujen kautta.  

 Varainhankinta                

Jäsenistömme on jäsenmaksun yhteydessä tukenut toimintaamme monesti vapaaehtoisella tukimaksulla. Tukimaksujen merkitys korostuu entisestään pyrkiessämme säilyttämään jäsenmaksun nykyisellä tasolla olemassa olevista korotuspaineista huolimatta.  

Markkinatoiminta

Markkinatoimikunta toimii näkyvästi Haminan torilla kooten samalla varoja toimintaamme sekä värväten uusia jäseniä. Markkinateltta on jäsenistömme sosiaalinen kohtaamispaikka ja vieraille oivallinen tutustumispaikka.

Hallituksen toivomus

Suunnitelmaa voidaan muuttaa toimintakauden aikana. Hallitus toivoo jäsenistöltä aloitteita ja esityksiä toiminnan syventämiseksi. Näin toiminta muodostuu jäsenistölle entistäkin kiinnostavammaksi ja läheisemmäksi.

Haminassa 24.02.2022

 Hallitus

Toimintakertomus vuodelta 2021

 

YLEISTÄ        

Vuoden 2021 merkittävimpiä tapahtumia olivat perinnepäivän 31. 7. tilaisuudet Rajasuolla ja Virolahdella sekä muistotilaisuus Veteraanikivellä 16.10. Covid-19 pandemia on huomattavasti rajoittanut toimintasuunnitelmamme toteuttamista.   

                   

VUOSIKOKOUS

Vuosikokous pidettiin Wanhassa Veteraanissa 29. 6. 2021 Coronan aiheuttamien poikkeusjärjestelyjen seurauksena. Läsnä oli nimilistan mukaan 17 henkilöä. Puheenjohtaja Matti Haapanenavasi kokouksen, jonka jälkeen vietettiin hiljainen hetki 20 jäsenen poismenon muistoksi.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olavi Pekurinen ja sihteeriksi Pentti Snygg.

 

PERINTEIDEN VAALIMINEN

Suojeluskunta- ja sotilaspoikien muistokiven vuosipäivä 17.06.2021

Muistopäivää vietettiin yksinkertaisin menoin. Kukkalaitteen laskivat puheenjohtaja Matti Haapanen ja varapuheenjohtaja Risto Rahkonen, minkä jälkeen puheenjohtaja esitti tervehdyksen. Tilaisuuteen osallistui 20 kiltalaista.

Perinnepäivä 31. 07.2021 Rajasuolla ja Virolahdella

Perinnepäivän juhlallisuudet alkoivat klo 15.00 Rajasuon muistomerkillä. Muistokiven paljastamisen 30 vuotisjuhlan merkiksi tilaisuuteen oli kutsuttu muistokiven hankkineen Kymen Jääkäripataljoonan Killanedustus. Kiltojen puheenjohtajat Matti Haapanen ja Markku Seppä laskivat yhdessä kukkalaitteen muistomerkille. Puheen piti Markku Seppä. Tilaisuuden juhlavuutta korostivat Eino Härkösen soitto, Veteraanikuoron esitykset ja Rovasti Matti Virmakosken päätöspuhe. Rajasuolla oli lähes 40 henkilöä.

Perinnepäivä jatkui Virolahden kirkolla klo 17.00 . Perinnekiltamme kukkalaitteen sankarihautojen muistopatsaalle laskivat Matti Haapanen ja Markku Seppä, Virolahden kunnan ja kappeliseurakunnan kukkalaitteen laskivat kunnanvaltuuston puheenjohtaja Sisko Ukkola-Paronen ja kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli.  Kukkalaitteen Arvo Harjusenhaudalle laskivat  Harri Kytömäkija  Tuomo Pesari. Puheenjohtaja Matti Haapanen puhui. Tilaisuudessa esiintyivät Veteraanikuoro ja Eino Härkönen trumpetillaan. Juhlapuheen piti liittomme puheenjohtaja Hannu Luotola aiheenaan sotiemme veteraanisukupolven muutosvaiheessa oleva perinnetoiminta.  Tilaisuus päättyi kahvitukseen. Tilaisuuteen osallistui  40 henkilöä. Perinnepäivän tilaisuuksista on kertomus Sotilaspoika-lehdessä ja kotisivuilla.

Muistotilaisuus Haminan Veteraanikivellä 16.10.2021

Perinnekiltamme oli kutsunut alueen maanpuolustusjärjestöt yhteiseen muistohetkeen Veteraanikivelle. Lippuvartion muodosti Haminan Reserviupseerikerho. Havuseppeleen laskivat kiltamme kunniapuheenjohtaja Kauko Suurnäkki,RUK:n johtaja eversti Vesa Helminenja Haminan-Vehkalahden Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja eversti Vesa Kangasmäki,joka puhui JR 5:n perustamisesta ja sotatoimista. Muistohetken jälkeen siirryttiin Wanhan veteraanin tiloihin, jossa vietettiin lämminhenkinen yhteinen kahvihetki eversti ja rouva Vesa Helmisen johdolla. Tilaisuudesta on artikkeli Sotilaspoika-lehdessä.

Retki Hannu Kirin suksimuseoon 9.9.2021

Hannu Kiri kertoi museon rakentamisesta ja ystäviltään sekä yrityksiltä saamastaan tuesta. Museolla on 260 suksiparia. Retkeläisille tarjottiin pannukahvit ja grillimakkarat. Kirimajalla kokoontui 29 kiltalaista. Sotilaspoika-lehdessä on artikkeli retkestä.

Rajasuon muistohetki 23.12.2021

Muistokiven juhlavuotena Rajasuolle kokoontui 11 kiltalaista. Kukkalaitteen  ja kynttilän laskivat Matti Haapanen ja kiltaveljemme Kymi-Karhula Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja Hannu Valjus.

Sotilaspoikien Perinneliitto ry

Sotilaspoikien perinneliiton liittokokous pidettiin Nokialla 19. - 20 .8. Liitolle valittiin uusi puheenjohtaja kolmivuotiskaudeksi 2021-2024 Suur-Savon Sotilaspoikien Perinnekillan puheenjohtaja Juhani Manninen. Kiltaamme edusti puheenjohtaja Matti Haapanen, joka on liittohallituksen jäsen.

 

YHTEISTYÖTAHOT

Kiltamme edustus yhteistyöjärjestöihin on hoidettu nimettyjen henkilöiden kautta

 • Haminan Varuskunta
 • Kaakonkulman Lottaperinneyhdistys ry
 • Kymenseudun Lottaperinneyhdistys ry
 • Haminan Maanpuolustusjärjestöjen Yhteistyöelin
 • Kumppanuustalo Hilma
 • Wanha Veteraani, rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskus

 

TIEDOTTAMINEN

Kilta on tiedottanut jäsenistölle järjestöpalstailmoituksin lehdissä sekä sähköpostilla. Sotilaspoika/Soldatgossen-lehdessä on ollut artikkeleja toiminnastamme.  Kotisivuja käytetään tiedotuskanavana. Kotisivut ovat osoitteessa: www.e-ksotilaspojat.net

 

HUOMIONOSOITUKSET

Perinnepäivänä 31.07.2021 myönnettiin:

Sotilaspoikien Perinneliiton kultainen ansiomitali

Järviö Pentti  ja Rautamaa Erkki

Sotilaspoikien Perinneliiton hopeinen ansiomitali

Joenpolvi Arvo, Ravi Terttu, Esko K Lahti, Valgamaa Lauri ja Tarvonen Markku

Sotilaspoikien Perinneliiton pronssinen ansiomitali

Haapanen Juha

Jäsenistöä on huomioitu lähettämällä killan oma onnittelukortti pyöreiden vuosien täyttyessä.  

                                        

MYYNTITOIMINTA

Markkinatoimikunta on jatkanut tuloksellista työtään kiitettävästi. Toiminnalla on merkitystä killan julkisuuskuvalle taloudellisen tuloksen ohella.   

                                                                                  

HALLINTO    

Killan hallitus

Toimintavuoden aikana ovat hallitukseen kuuluneet (henkilökohtaiset varamiehet suluissa):

Puheenjohtaja                    Matti Haapanen            

Varapuheenjohtaja               Risto Rahkonen                 (Matti Värri)

Sihteeri                                    Pentti Snygg                      (Aimo Kiukas)

Jäsensihteeri                          Leif Häggblom                    (Seppo Järvisalo)

Taloudenhoitaja                      Harri Kytömäki                   (Unto Kallioniemi)

Jäsen                                        Esko Nevamaa                    (Pentti Järviö)

Jäsen                                        Matti Paananen                 (Ossi Yrjönen)

Jäsen                                        Tuomo Pesari                     (Pertti Pekkola)                

Jäsen                                        Lasse Mäkelä                      (Seppo Raanti)

Jäsen                                        Terttu Ravi                         (Jarmo Linturi)

Jäsen                                        Tero Tilli                             (Jaakko Lappi)

Hallitus on kokoontunut vuonna 2021 seitsemän kertaa.

Toiminnantarkastajat

Toiminnantarkastajina ovat toimineet Erkki Rautamaa ja Erkki Eskolin. Heidän varamiehinään ovat olleet Timo-Jussi Talsi ja Olavi Pekurinen.

 

TOIMIKUNNAT 

Työvaliokunta

Työvaliokunnan puheenjohtajana on toiminut Matti Haapanen ja jäseninä Leif Häggblom, Harri Kytömäki, Esko Nevamaa, Matti Paananen, Risto Rahkonen ja Pentti Snygg.

Työvaliokunta on kokoontunut neljä kertaa.

Tukitoimikunta

Esko Nevamaa on toiminut tukitoimikunnan puheenjohtajana.

Perinnetoimikunta

Työvaliokunta on hoitanut perinnetoimintaa.

Markkinatoimikunta

Olavi Pekurinen on toiminut markkinatoimikunnan puheenjohtajana.

Lippu-upseeri

Lippu-upseerina on toiminut Hannu Kiri ja varamiehenä Olli Hokkanen.

 

TALOUS          

Kilta sai  tilivuonna 2021 jäsenmaksuja,  tukimaksuja ja hankintalahjoituksia. Tukimaksut ja markkinatoiminnan tulot ovat Killan talouden ja nykymuotoisen toiminnan kannalta erittäin tärkeitä ja merkittäviä. 

 

JÄSENISTÖ   

Jäsenistä ovat kuolleet seuraavat henkilöt:

 Näppi Pentti,Hamina                             Päivänne Olli,Kotka

 Hietala Harry, Virolahti                           Aitolahti Jaakko,Hamina

 Rehunen Teuvo, Kotka                          Klami Ilmari,Lappeenranta

 Bäckman Sven,Kotka                            Heikkilä Kalevi,Hamina

 Sarkeala Heikki,Kotka                           Lautamies Mauno,Virolahti

 Suuronen Martti,Hamina                      Pylvänäinen Seppo,Hamina

 Raininsalo Frans,Hamina                       Vilola Esko,Kotka

 Näppi Kyllikki,Hamina                            Suomalainen Martti,Miehikkälä

 Forsström Erkki, Kotka                          Toikka Kauko,Hamina

 Heikkilä Raija,Virolahti                           Mattila Risto, Hamina

Toimintavuoden 2021 alussa meitä oli 406 ja päättyessä 388. Tästä määrästä on varsinaisia sotilaspoikia 66  (syntymävuoteen perustuva luku). Vuoden aikana poistui joukostamme 31  jäsentä, joista kuolleina 20 ja eronneina 11. Uusia jäseniä liittyi 13. Jäseniä vuoden 2021 lopussa on 388 + 2 (ulkomailla olevat ).

Kunniajäsenet:

Kalervo Hauhio 2001, Viljo Harjunenkunniapj 2007-2008, Tapio Raikkola2008-, Leif Häggblom2015-, Kauko Suurnäkkikunniapj 2017-, Ilkka Hankkila2019-.

 

LOPUKSI      

Mennyt vuosi on ollut poikkeuksellinen kokoontumisrajoituksineen. Yhteisten tilaisuuksien peruuntuminen on valitettavasti vähentänyt keskinäistä kanssakäymistä. Järjestetyissä tilaisuuksissa on ollut kuitenkin hyvä osanotto.

Killan talous on hyvä.

 

Haminassa 04.02.2022  

Hallitus        

Perinnekillan vuosikokous pidettiin to 24.2.2022

Etelä-Kymenlaakson Sotilaspoikien Perinnekillan sääntömääräinen vuosikokous pidettiin tällä kertaa Kumppanuustalo Hilmassa, Kadettikoulunkatu 3, Hamina, torstaina 24.2.2022 klo 17.00 alkaen. Kokouksen aluksi oli Jaspiksen järjestämä kahvitus makoisine leivonnaisineen.

Vuosikokouksen avasi perinnekiltamme puheenjohtaja Matti Haapanen.

Varsinaisen vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin edellisvuoden tapaan Olavi "Roope" Pekurinen ja sihteeriksi perinnekiltamme sihteeri Pentti Snygg. Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Esko Nevamaa ja Pekka Ivakko, jotka tarvittaessa toimivat kokouksen ääntenlaskijoina.

Pekurinen veti kokouksen jouhevaan tapaansa läpi. Kokouksessa Matti Haapanen esitteli mm vuosikertomuksen ja toimintasuunnitelman. Killan taloudenhoitaja Harri Kytömäki selvitti selkeästi kokoukseen liittyvät talousasiat. Perinnekillan jäsenmaksu vuodelle 2022 säilyy edelleen 20 € varsinaisen jäsenen osalta ja perhejäsenen osalta 10 €.

Matti Haapanen valittiin yksimielisesti jatkamaan perinnekillan hallituksen puheenjohtajana. Perinnekillan uuden hallituksen kokoonpano löytyy "yhteystiedot" osiosta. Toiminnantarkastajaksi ja varatoiminnantarkastajaksi valittiin Erkki Rautamaa (varalla Timo-Jussi Talsi) ja Erkki Eskolin (varalla Olavi Pekurinen).

Paikalla 19 henkilöä.

Teksti ja valokuvat Matti Paananen

  Matti Haapanen suolaisen kimpussa ja kokousväkeä.

Roope Pekurinen ja Pentti Snygg vetämässä vuosikokousta. Oikealla taloudenhoitaja Harri Kytömäki.

 

VUOSIKOKOUKSEN UUSI SIIRTO

Hyvä kiltalainen

Korona-pandemia on sotkenut koko yhteiskunnan toimintoja monella tavalla. Kiltamme on useaan otteeseen joutunut poikkeamaan suunnitelluista tapahtumista.

Killan hallitus on 4.3. pitämässään etäkokouksessa tehnyt päätöksen vuosiko-kouksen siirtämisestä myöhempään, vielä tarkasti määrittelemättömään päivään tulevana kesänä.

Kaikki valmistelut maaliskuulle ajateltuun kokoukseen on suoritettu sääntöjen määräämällä tavalla. Tilinpäätös on laadittu ja toiminnantarkastajat ovat suorit-taneet tarkastustehtävänsä. Nykyinen hallitus jatkaa tehtävässään kokoukseen asti.

Vuosikokouksesta tullaan ilmoittamaan killan sääntöjen määräämällä tavalla. Seuratkaa lehtien seurapalstoja.

Pysykää terveinä!

Paremman toivossa

10.3.2021

 

KUNNIAPUHEENJOHTAJA KAUKO SUURNÄKKI 95 VUOTTA

Kunniapuiheenjohtaja Kauko Suurnäkki.                                                  Kuva Matti Paananen

 

Kunniapuheenjohtaja KAUKO SUURNÄKKI 95 vuotta

Kunniapuheenjohtajamme Kauko Suurnäkki täytti 95 vuotta marraskuun 25. päivänä.

Kiltamme puheenjohtaja Matti Haapanen ja varapuheenjohtaja Risto Rahkonen kävivät onnittelemassa päivänsankaria. Tervehdyksessä puheenjohtaja toi  esiin hänen merkityksensä veteraanina, yhteiskunnallisissa tehtävissä ja killallemme tärkeänä aktiivijäsenenä ja puheenjohtajana.

Kahvipöydässä päivänsankari muisteli aikoja sotilaspojasta Lapin sotaan erityisellä tarkkuudella ja vireydellä. Hän liittyi 12 vuoden ikäisenä talvella 1938 Kannusjärven sotilaspoikaosastoon, jossa toimi talvisodan aikana ilmavalvontatehtävissä. Kun taistelut Aunuksessa olivat v.1944 tauonneet, oli hänen osansa oman joukkonsa mukana lähteä Lapin sotaan saksalaisia vastaan JP 2:n riveissä. Pataljoona seurasi vetäytyviä saksalaisia vuoristoarmeijakunnan joukkoja Utsjoen suunnassa aina Kaamaseen saakka. Pitkillä hiihtomarsseilla vaikeissa maasto- ja sääolosuhteisiin paikallisiin olosuhteisiin tottuneet soturit olivat suureksi avuksi .

Heti sodan jälkeen olivatkin vuorossa urheilu ja opiskelu tuleviin tehtäviin.

Monista tehtävistä palkittuna ja huomionkohteeksi joutuneena hän mainitsi, että mieltä ovat lämmittäneet mm Suurnäkki-sukuseuran ja Etelä-Kymenlaakson Sotilaspoikien perinnekillan kunniapuheenjohtajuudet.

Matti Haapanen

Risto Rahkonen, Matti Haapanen ja Kauko Suurnäkki.  Kuva Ritva Suurnäkki

 

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

Yleistä          

Paneudumme hyvän hengen vaalimiseen, ja jatkamme perinteisillä toimintatavoilla. Sotilaspoikaperinteiden vaaliminen, toiminnan jatkuvuus perinnekiltana ja historiatietojen tallentaminen ovat edelleen toiminnan pääkohtia. Yhteistyön ylläpito ja rakentaminen alueemme maanpuolustusjärjestöjen kanssa on tärkeä osa toimintaamme. Alkuperäiset sotilaspojat ovat jäsenistömme ydinjoukkoa, joiden toiveet pyritään mahdollisimman hyvin kuulemaan ja täyttämään. Nuoremman, perinnettä jatkavan jäsenjoukkomme osuus lisääntyy vastuina Perinnekiltamme käytännön toimissa sekä johdossa. Näin varmistetaan tärkeän työn jatkuvuus ja toiminnan vireys tänäkin vuonna.                           

Vuosikokous

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään Haminan Sotilaskodin yläsalissa keskiviikkona 26.2.2020 klo 17.00. Kahvitus alkaa klo 16.30.

Perinnetoiminta

                     Killan omina tilaisuuksina järjestetään seuraavat tapahtumat:

                        17.06.          Kukkalaitteen lasku Suojeluskunta- ja Sotilaspoikien muistokivelle  

                        31.07.          Perinnepäivä Virolahden kirkolla ja Rajasuolla 

                        06.09.          Kirkkopyhä 1. Pyhtäällä tai 2. vaihtohtoisesti Virolahdella (kutsutilaisuus Pohjois-Kymenlaakson Sotilspoikien perinnekillalle)

                        23.12.          Muistohetki Rajasuon muistomerkillä

                      Yhteistyössä muiden yhteisöjen kanssa:

                        13.03.          Talvisodan päättymisen muistotilaisuus

                        04.06.          Puolustusvoimien lippujuhlapäivä

                        16.10.          Muistohetki Haminassa JR 5:n Veteraanikivellä (tarvittaessa otamme osaa järjestelyihin)

                        06.12.          Itsenäisyyspäivä

Kiltaretket

- Kahden päivän retki Viroon Tarttoon elokuu vko 35

- Liittokokous, Pori 20.-21. elokuuta 2020 (valtuutettu virallinen edustaja)

- Yhden päivän retki Viipuriin ( Ihantala) toukokuussa

- Mänlahden teatteri ?

Tiedottaminen

Kiltamme kotisivut ovat käytössä aktiiviseen tiedottamiseen: www.e-ksotilasojat.net Huolehdimme tiedonkulusta myös jäsenkirjeillä. Kaikilla ei ole käytössään sähköpostia.

Kymen Sanomien ja ilmaisjakelulehtien seurapalstoja käytetään tapahtumista tiedottamiseen. Jäsenrekisterissämme on runsas 200 sähköpostiosoitetta. Toivomuksena on myös, että ne henkilöt, joilla on sähköpostiosoite, ilmoittaisivat osoitteensa sähköisen jäsentiedoston ylläpitäjälle tai killan sihteerille. Killan tiedottaminen jäsenistölle pyritään saamaan taloudelliseksi ja kaikki tavoittavaksi.

Yhteistoiminta maanpuolustusjärjestöjen kanssa

Teemme yhteistyötä perinteisesti Haminan Maanpuolustusjärjestöjen yhteistyöelimen yhdistysten ja kaikkien toiminta-alueemme veteraani- ja lottaperinneyhdistysten kanssa.

 Puolustusvoimien Haminassa toimivat yksiköt ovat yhteistyökumppaneitamme.  Veteraani-järjestöjen järjestämiin tilaisuuksiin osallistumme aktiivisesti. Tarvittaessa olemme valmiita auttamaan myös yhteistyökumppaneitamme järjestelyissä.

Toivomme Veteraanikuoron olevan perinteiden mukaisesti osa Kiltamme toimintaa.

Sotilaspoikien Perinneliitto ry

Kiltamme osallistuu Perinneliiton vuosikokoukseen. Tarjoamme aineistoa Sotilaspoika/ Soldatgossen lehteen. Lehdellä on hyvin tärkeä osa olla yhdyssiteenä ja pitämään kiinteänä Sotilaspoikien perinteen ja kiltaveljien yhteenkuuluvuutta. Perinneliiton strategia- ja toimintasuunnitelma on laadittu vuoteen 2021 saakka ja oma kiltamme on mukana suunnitelmien toteuttamisessa meille soveltuvin osin.

Jäsenhankinta

Toimintamme runko on vahva jäsenistö. Jäsenhankinta on meidän jokaisen tehtävä. Joukos-samme on esimerkillisiä henkilöitä jäsenhankinnassa ja kokonaisjäsenmäärä on pysynyt yli 400 jäsenenä.  Uusia jäseniä toivotamme tervetulleeksi mukaan itsenäisyyteemme perusarvoja tukevaan, perinteitä kunnioittavaan toimintaamme. Jäseneksi voi liittyä joustavasti myös kotisivujen kautta. 

Varainhankinta                

Jäsenmaksu, jonka suuruudeksi hallitus ehdottaa 20/10 euroa, on perustekijä taloutemme vakauden säilyttäjänä. Jäsenistömme on jäsenmaksun yhteydessä tukenut toimintaamme monesti vapaaehtoisella tukimaksulla. Tukimaksujen merkitys korostuu pyrkiessämme säilyttämään jäsenmaksun nykyisellä tasolla olemassa olevista korotuspaineista huolimatta. Tukimaksut ovat olleet tärkeä ja tuloksellinen osa killan vakaassa taloudessa. 

Markkinatoiminta

Samoin kuin edellisinäkin vuosina markkinatoimikunta toimii näkyvästi Haminan torilla ”lippuamme heiluttaen” ja kooten varoja toimintaamme. Seon myös jäsenistömme sosiaalinen kohtaamispaikka ja vieraille oivallinen tutustumispaikka.

Hallituksen toivomus

Suunnitelmaa voidaan muuttaa toimintakauden aikana. Hallitus toivoo jäsenistöltä aloitteita ja esityksiä toiminnan syventämiseksi. Näin toiminta muodostuu jäsenistölle entistäkin kiinnostavammaksi ja läheisemmäksi.

 

Haminassa 26.02.2020

Hallitus

PERINNEKILLAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

YLEISTÄ

Toimintakertomuksessa tarkastellaan kiltamme 26. toimintavuotta. Vuoden 2019 merkittävimpiä tapahtumia olivat muistohetki Rajasuolla ja perinnepäivä Virolahden kirkolla.

Kilta on jatkanut ja jatkaa edelleen sotilaspoikaperinteen vaalimista ja kerää sekä taltio perinneaineistoa. Jäsenille on mahdollistettu monipuolisia tilaisuuksia ja retkiä aikaisempien vuosien tapaan.

Kiltamme on hyvin säilyttänyt asemansa Sotilaspoikien Perinneliiton suurimpana jäsenkiltana.                    

VUOSIKOKOUS

Vuosikokous pidettiin Haminan Sotilaskodin yläsalissa 13.02.2019. Läsnä oli nimilistan mukaan 57 henkilöä. Killan puheenjohtaja Matti Haapanen avasi kokouksen, jonka jälkeen vietettiin hiljainen hetki poisnukkuneiden jäsenten muistoksi. Ansiomitalien jako suoritettiin tämän jälkeen. Palkitut on lueteltu kohdassa huomionosoitukset.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti J. Virtanen ja sihteeriksi Pentti Snygg.

Kaikki kokouksen henkilövalinnat sekä toimintaa ja taloutta koskevat päätökset tehtiin yksimielisesti.

Kokouksen jälkeen perinteisen vuosikokousesitelmän sijasta katsoimme Sotilaskodin alasalissa DVD-filmin: ”Isänmaan nuoret puolustajat.”

VARSINAINEN TOIMINTA

PERINTEIDEN VAALIMINEN

Muistokiven vuosipäivä 17.06.2019

Vuosipäivään osallistui n. 50 henkilöä. Eino Härkösenpuhaltaman alkufanfaarin jälkeen kukkalaitteen muistokivelle laskivat Kauko Suurnäkki ja Ilkka Hankkila.  Puheenjohtaja Matti Haapanen piti puheen. Veteraanikuoro lauloi, johtajana Erkki Kapiainen. Muistokiven tilaisuuden jälkeen nautittiin kahvit kahvila Jaspiksessa.

Siellä  puheenjohtaja ojensi kiittävien sanojen kera Ilkka Hankkilalle kunniakirjan. Vuosikokous 13.02.2019 oli kutsunut hänet kunniajäseneksi.

(Tilaisuudesta on kertomus kotisivuilla ja saatavissa sihteeriltä)

Perinnepäivä 31.07.2019 Virolahdella

Perinnepäivän juhlallisuudet alkoivat klo 16.00. Rajasuon muistomerkillä Kunniapuheenjohtajamme johdolla. Kukkalaitteen laskivat Pekka Ivakko, Hannu Kiri ja Markku Tarvonen. Paikalla oli 12 henkilöä.

Klo. 17.00 Virolahden kirkolla kukkalaitteen sankarimuistomerkille laskivat Matti Haapanen, Hannu Luotolaja Kauko Suurnäkki. Virolahden kunnan ja Kappeliseurakunnan kukkalaitteen laskivat Sisko Ukkola-Paronen, Osmoa Havuahoja Juha Parjanen. Arvo Harjusen haudalle kukkalaitteen laskivat Leo Uski ja Timo Yrjönen. Veteraanikuoro lauloi Erkki Kapiaisen johdolla ”Oi kallis Suomenmaa.” Pitäjäntuvan tilaisuuden avauspuheenvuoron piti Matti Haapanen. Veteraanikuoro lauloi Kauko Toikanjohdolla ja Erkki Kapiaisen säestämänä. Juhlapuheen piti Kymen läänin Maanpuolustusyhdistyksen puheenjohtaja Eero Mattila. Hannu Luotolakorosti puheenvuorossaan perinnetyön jatkuvuutta kaikin osin.

Kiitoksena yhteistyöstä kiltamme standaari ojennettiin Osmo Havuaholleja Jouko Rauhalalle.Perinnekiltamme jäsenille ojennettiin kaksi kultaista ja viisi hopeista ansiomitalia. Nimet ovat huomionosoitukset osassa. Tervehdyksen tilaisuuteen toivat: Sisko Ukkola-Paronen, Osmo Havuaho, Juha Parjanen, Jouko Rauhala ja Aune Mänttäri. Loppusanat esitti Esko Nevamaa.Paikalla oli n. 70 henkilöä. Pitäjäntuvan kahvituksen järjestivät Klamilan Martat.

Kirkkopyhä Iitin kirkossa 08.09.2019

Perinteistä kirkkopyhää vietettiin vastavuoroisesti tänä vuonna Iitin kirkossa (valm. 1693). Esko Nevamaa valmisteli ja toteutti oman osuutemme. Kunnianosoituksessa sankarihaudoilla kukkalaitteen laskivat: Mikko Pesälä, Matti Haapanenja Rauno Jaakkola.Messussa saarnasi Ville Hiltunen, apunaan Pauli Similä. Messussa ja seurakuntatalolla esiintyivät Pohjois-Kymen Sotilaspoikakuoro ja oma Veteraanikuoromme Pekka Ainalin ja Erkki Kapiaisen johdolla. Kahvituksen jälkeen kuulimme esitelmän asekätkennästä. Väkeä oli messussa ja Seurakuntatalolla n. 80 henkilöä.

RETKET JA MUUT TAPAHTUMAT

Kahden päivän matka Turun seudulle 25.-26.05.2019

Matkalla mukana olijat kokivat monipuolisen matkan laajan annin. Turussa Forum Marinum, merimuseo ja Suomen Joutsen. Askaisissa Marsalkka Mannerheimin syntymäkoti Louhisaaren kartano.  Vierailimme samaan jaksoon myös Lopella, Marskin majalla lounaalla. Hyvin valmistellun matkan järjestivät huolella ja osaavasti Harri Kytömäki ja Matti Paananen. Matkalle osallistui 18 henkilöä.

Kesäteatteriretki Mäntlahteen 27.07.2019

Teatterimatka Mäntlahteen oli pidetty tapahtuma, osallistujia 28. Matti Paananensai matkan    järjestämisestä ansaitsemansa kiitokset. Näytelmän nimi oli ”Onnellisten ihmisten kylä.”

Kaakonkulman Lottaperinneyhdistyksen järjestämä tapahtuma 04.08.2019   

Terttu Ravinjohdolla kokoonnuttiin eversti Armas Kempin muistomerkillä . Ravi valotti eversti Kempin uraa ja elämänvaiheita, niin sodan kuin rauhankin aikana. Veteraanikuoro esiintyi. Nautimme kahvit luonnon helmassa. Tilaisuudessa meitä oli mukana n. 30 henkeä.

Päivämatka Jalkaväkimuseoon Mikkeliin 03.09.2019

Esko Nevamaa oli järjestänyt  päivämatkan Jalkaväki- ja Päämajamuseoon. Isäntinämme toimivat: Suur-Savon Sotilaspoikien Perinnekillan pj. Juhani Manninen, museonjohtaja Markku Riittinen ja museovastaava Eero ”Kota” Jokinen.Saimme perehtyä kunnolla teemana olleeseen sotilaspoika-aiheiseen osastoon. Toisessa kohteessa Päämajamuseossa,  oppaanamme toimi Päivi Rantanen.Retkilounaan aterioimme Mikkelin Upseerikerholla.

JR 5 Muistohetki Haminan Veteraanikivelle 16.10.2019

Veteraanikiven muistohetkeen osallistui RUK:n, maanpuolustusjärjestöjen ja kiltamme jäseniä sekä Veteraanikuoro, n. 50 henkilöä. JR 5 lähdöstä YH:n kautta Talvisotaan oli kulunut 80-vuotta. Kukkalaitteen laskemisen jälkeen oli kahvitilaisuus sotilaskodissa.   

Retki Rajasuolle 23.12.2019

Perinteinen muistohetki pidettiin Rajasuon muistomerkillä. Mukana oli 14 henkilöä.

Menneisyys meissä 22.11.2019

Sotaveteraani ja minä- kirjaan pohjautuva tapahtuma Pappilansalmen koulussa. Kiltamme oli rahallisesti tukemassa kirjan painatusta. Tapahtumassa oli mukana 500 oppilasta. Kiltaa edustivat Risto Rahkonen ja Esko Nevamaa.

PERINNELIITON XXVII LIITTOKOKOUS KAJAANISSA 15.-16.08.2019

Kajaanin kokoukseen osallistui kiltamme virallisena edustajana puheenjohtaja Matti Haapanen. Matti Haapanen valittiin Perinneliiton hallituksen jäseneksi kolmivuotiskaudeksi. Kausi päättyy 2022. Ansioistaan sotilaspoikaperinteen hyväksi puheenjohtaja Haapaselle ojennettiin Sotilaspoikien Perinneliiton pienoislippu n:o 76. Se on korkein Perinneliiton huomionosoituksista. Perinneliiton puheenjohtajana jatkaa Hannu Luotola. Varsinaisessa kokouksessa päätöksissä edettiin esityslistan mukaisesti, mm. Perinneliiton jäsenmaksu säilyy ennallaan. Kokouksesta laadittu pöytäkirja on toimitettu killallemme.                          

YHTEISTYÖTAHOT

Kiltamme edustus yhteistyöjärjestöihin on hoidettu nimettyjen henkilöiden kautta:

 • Haminan Varuskunta
 • Kaakonkulman Lottaperinneyhdistys ry
 • Kymenseudun Lottaperinneyhdistys ry
 • Haminan Maanpuolustusjärjestöjen Yhteistyöelin
 • Rauhaturvaamisen ja Veteraanityön Perinnekeskus

EDUSTUKSET                            

 • 01. RUK kurssi253 päätöstilaisuus, Puheenjohtaja
 • 02 RUK Valatilaisuus, Puheenjohtaja
 • 03Talvisodan päätösjuhlatilaisuus Haminan Kulmakivessä, Veteraanikuoro ja jäseniämme.
 • 03 Karhulan ja Kotkan Sotaveteraanien tilaisuudessa, jäsenedustus.
 • 03 Karhulan Reserviupseerikerhon tilaisuus, Matti Haapanen.
 • 03. RUK kotiutustilaisuus, Puheenjohtaja
 • 04.Kansallinen Veteraanipäivä , Veteraanikuoro ja kiltamme jäseniä.
 • 05.Kaatuneitten muistopäivä , Hannu Kiri killan lipun kanssa
 • 06 RUK Kotiuttamistilaisuus, Puheenjohtaja
 • 07 Kymi-Karhula sotaveteraanien kesätilaisuus, Puheenjohtaja
 • 08 RUK Valatilaisuus Miehikkälässä, Esko Nevamaa
 • 08 RUK kursin päätöstilaisuus, Puheenjohtaja
 • 10. JR 5 Muistohetki Haminan veteraanikivellä. Puheenjohtaja, lippu
 • 12. Itsenäisyyspäivän RUK:n ja Haminan kaupungin yhteisessä iltajuhlassa M Haapanen (avec) ja H Kiri (avec)
 • 12. Lippu Marian kirkon muistomerkillä, Myllykylän sankarihaudalla ja Haminan sankarihaudalla. Karhulan/Kymin tilaisuuksissa Kymin kirkolla, Matti Haapanen
 • 12.Haminan sotilaskotiyhdistyksen 100-vuotisjuhla. Matti Haapanen.
 • 12 RUK:n johtajan vaihtamistilaisuus. Matti Haapanen.

TIEDOTTAMINEN

Kilta on tiedottanut järjestöpalstailmoituksin paikallisissa  lehdissä sekä sähköpostilla tapahtumista jäsenille. Yksi vuosijäsentiedote on lähetetty jäsenistölle postin välityksellä. Sotilaspoika lehdessä on ollut katsauksia toiminnastamme.  Kotisivut ovat käytössä toimien killan tiedotuskanavana.

Kotisivujen osoite: www.e-ksotilaspojat.net

HUOMIONOSOITUKSET        

                     Perinneliiton Pienoislippu 15.8.2019

                      Matti Haapanen

                      Vapaussodan Perinneliiton Sininen risti 30.07.2019

                      Risto Rahkonen  

                      Etelä-Kymenlaakson Perinnekillan kunniajäsenyys 13.02.2019

                      Ilkka Hankkila                   

                      Perinneliiton kultainen ansiomitali 31.07.2019

                      Olavi Pekurinen ja Jaakko Tilli              

                      Perinneliiton hopeinen ansiomitali 31.07.2019

                      Jorma Kuokka, Hannu Levänen, Irma Paananen, Veikko Peltola ja Pentti Snygg

                      Perinneliiton pronssinen ansiomitali 13.02.2019   Kalevi Heikkilä, Eino Härkönen, Mikael Pellas, Tuomo Pesari, Esko Pohju, Lauri Silander, Esa Urhovaaraja Matti Värri                

                      Killan standaari                

                      Osmo Havuahoja Jouko Rauhala  31.07.2019

                      Haminan Sotilaskotiyhdistys ry 100 v  14.12.2019

                      Jäsenistöä on huomioitu lähettämällä killan oma onnittelukortti pyöreiden vuosien täyttyessä.

                                           

MYYNTITOIMINTA

Markkinatoimikunta on jatkanut Olavi Pekurisenjohdolla  tuloksellista työtään. Toiminnalla on taloudellisen tuloksen ohella merkitystä myös killan julkisuuskuvalle. Samalla se on toiminut jäsenten kohtaamispaikkana.

HALLINTO

Killan hallitus

Killan hallitus vastaa perinnekillan toiminnasta apunaan nimetyt toimikunnat. Vuoden 2019 hallitus, varamiehet suluissa:

Puheenjohtaja                   Matti Haapanen               

Varapuheenjohtaja             Risto Rahkonen                 (Matti Värri)

Sihteeri                            Pentti Snygg                     (Aimo Kiukas)

Jäsensihteeri                     Leif Häggblom                   (Seppo Järvisalo)

Taloudenhoitaja                Harri Kytömäki                  (Unto Kallioniemi)

Jäsen                               Esko Nevamaa                   (Pentti Järviö)

Jäsen                               Matti Paananen                (Ossi Yrjönen)

Jäsen                               Pertti Pekkola                   (Tuomo Pesari)

Jäsen                               Lasse Mäkelä                     (Seppo Raanti)

Jäsen                               Terttu Ravi                       (Jarmo Linturi)

Jäsen                               Veikko Peltola                   (Tero Tilli)

                      Hallitus on kokoontunut neljä kertaa.

Toiminnantarkastajat

Hallintoa ja taloutta ovat kuluneena vuonna tarkastaneet Erkki Rautamaa ja Erkki Eskolin. Heidän varamiehinään ovat olleet Timo-Jussi Talsi ja Olavi Pekurinen.

TOIMIKUNNAT

Työvaliokunta

Työvaliokunnan puheenjohtajana on toiminut Matti Haapanen ja jäseninä Leif Häggblom, Harri Kytömäki, Esko Nevamaa, Matti Paananen, Risto Rahkonen ja Pentti Snygg. Työvaliokunta on kokoontunut neljä kertaa.                                  

Tukitoimikunta

Esko Nevamaa on toiminut tukitoimikunnan puheenjohtajana.

Perinnetoimikunta

Työvaliokunta on hoitanut perinnetoimintaa

Markkinatoimikunta

Olavi Pekurinen on toiminut markkinatoimikunnan puheenjohtajana. 

Lippu-upseeri                                                   

Lippu-upseerina on toiminut Hannu Kiri.

TALOUS       

Killan tilivuoden 2019 tulot ja menot toteutuivat odotetusti. Jäsenmaksuja Kilta  sai 7.770  euroa ja tukimaksuja 727 euroa. Markkinatoiminnan nettotuotto oli 1.035 euroa.  Kirjan myynnistä tuli lisäksi tuloja 440 euroa. Sotilaspoikien Perinneliitolle Kilta tilitti jäsenmaksuja 4.782 euroa. Killan nettotuloiksi jäi kaikkiaan 5.190 euroa, joista maksettiin  vuoden 2019 toimintamenot 5.512 euroa. Tilikauden alijäämäksi jäi 322 euroa

Jäsenmaksujen lisäksi tukimaksut ja markkinatoiminnan tulot ovat Killan toiminnan säilyttämisessä  nykylaajuudessa  erittäin merkittäviä.  

JÄSENISTÖ   

Jäsenistä ovat kuolleet seuraavat henkilöt:

                                Backström Ragnar, Kotkasta

                                Ehrnrooth Jan, Helsingistä

                                Hellstén Juhani, Kotkasta

                                Hämäläinen Pauli, Kotkasta

                                Jalonen Esko, Kotkasta

                                Laurila Kalervo,Kotkasta

                                Mansikka Esko,Haminasta

                                Parikka Sakari, Kotkasta

                                Taka Hemmo,Kotkasta

                                Talsi Pekka, Virolahti

                                Virtanen Oiva, Haminasta

                                Vuorela Seppo,Miehikkälästä                                                

Jäsenistöämme numeroina

Jäsenmäärämme on jo usean vuoden ajan ollut neljänsadan henkilön tuntumassa. Olemme jäsenmäärältään Suomen suurin kilta.  Yhteisöjäseniä ei killallamme ole. Tarkastelukauden alussa meitä oli 416 ja päättyessä 410. Tästä määrästä on sotilaspoikia 81, pikkulottia 5, kannattajajäseniä 303 ja perhejäseniä 21 henkilöä. Sotilaspojiksi määriteltyjen keski-ikä on 89,7 vuotta. Viimeiseen iltahuutoon kutsuttiin joukostamme vuonna 2019 edellä mainitut 12 jäsentämme. Eronneita 6. Uusia jäseniä liittyi 11.

Postinumeroiden perusteella tutkittuna ovat jäsenmäärältään suurimmat kunnat Hamina 177 ja Kotka 116 jäsentä. Harvinaisuutena mainittakoon joukkoomme kuuluvan kolme Ahvenanmaalla asuvaa. Ulkomailla pysyvästi asuvia on kaksi.  Varsinaisista jäsenistä on naisia 29.

LOPUKSI      

Vuosi 2019 on ollut vilkkaan ja perinteisen toiminnan vuosi. Killan talous on hyvässä tilassa. Markkinatoimikunta on tarmokkaasti ja tuloksellisesti jatkanut toimintaansa. Yhteisretkien osanottajamäärät ovat tyydyttävät. Kilta kaipaa jäsenistöönsä uusia aktiivisia ja perinnetyötä arvostavia nuoria henkilöitä.

Haminassa 26.2.2020        

PERINNEKILLAN VUOSIKOKOUS 26.2.2020

Keskiviikkona 26.2.2020 pidettiin Etelä-Kymenlaakson Sotilaspoikien Perinnekilta ry:n vuosikokous Haminan Sotilaskodin Yläsalissa.

Tilaisuus alkoi kahvituksella klo 16.30, sotilaskotisisarten tarjoilemana. Maukkaat olivat tarjonnaiset.

Etelä-Kymenlaakson Veteraanikuoro esitti arvokkaasti kappaleet ”Kaikukohon laulu maamme” ja ”Nuoret sankarit”. Veteraanikuoroa johti Erkki Kapiainen.

Perinnekiltamme puheenjohtaja Matti Haapanen piti perinnekillan toiminnasta tilannekatsauksen.

Reserviupseerikoulun tervehdyksen toi everstiluutnantti Tommi Sikanen, kertoen samalla nykyisestä varusmieskoulutuksesta.

Varsinaisen vuosikokouksen avasi Matti Haapanen.

Vietettiin hiljainen hetki viime vuoden aikana joukostamme poismenneiden kiltalaisten muistoksi. Henkilöt olivat Ragnar Backström, Jan Ehrnrooth, Juhani Hellsten, Pauli Hämäläinen, Esko Jalonen, Kalervo Laurila, Esko Mansikka, Sakari Parikka, Hemmo Taka, Pekka Talsi, Oiva Virtanen ja Seppo Vuorela.

Ansiomitalien jaon suorittivat Sotilaspoikien Perinnekillan toiminnanjohtaja Ilkka Kaapro ja Matti Haapanen, Pentti Snyggin toimiessa avustajana. Sinisen risti ja Sotilaspoikaristi luovutettiin Veikko Toikalle, Perinneliiton kultaisen ansiomitali Matti Haapanen ja Lasse Mäkelä, Perinneliiton hopeinen ansiomitali Antti Mahalakoivu, Pekka Mänttäri, Nuutti Kiviharju, Matti Porkkaja Tero Tilli, Perinneliiton pronssisen ansiomitali Saara Laine, Heikki Metsälä ja Hannu Pentti sekä pöytästandaari Matti Paanaselle.

Perinneliiton toiminnanjohtaja Ilkka Kaapro toi kokoukseen Perinneliiton terveiset.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin everstiluutnantti evp. Pentti J Virtanen, joka johti kokouksen totutun reippaasti. Kokouksen sihteeriksi valittiin perinnekillan sihteeri Pentti Snygg.

Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat. Matti Haapanen kävi läpi Toimintakertomuksen vuodelta 2019. Tuloslaskelman ja taseen esitteli taloudenhoitaja Harri Kytömäki. Toiminnantarkastajien lausunnon luki toiminnantarkastaja Erkki Eskolin. Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Käsiteltiin Matti Haapasen johdolla vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja Harri Kytömäen johdolla talousarvio vuodelle 2020. Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 20 € varsinaisilta jäseniltä ja 10 € perhejäseniltä.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Matti Haapanen.

Hallitukseen valittiin Risto Rahkonen (henkilökohtainen varajäsen Matti Värri), Pentti Snygg (Aimo Kiukas), Leif Häggblom (Seppo Järvisalo), Esko Nevamaa (Pentti Järviö), Lasse Mäkelä (Seppo Raanti), Harri Kytömäki (Unto Kallioniemi), Matti Paananen (Ossi Yrjönen), Tuomo Pesari (Pertti Pekkola), Terttu Ravi (Jarmo Linturi) ja Tero Tilli (Jaakko Lappi). Toiminnantarkastajiksi valittiin Erkki Rautamaa (Timo-Jussi Talsi) ja Erkki Eskolin (Olavi Pekurinen).

Kokouksessa läsnä noin 50 henkilöä.

Teksti Matti Paananen

Kuvat Matti Paananen ja Pentti Snygg

 

 

 Iloiset sotilaskotisisaret hoitivat hienosti kahvitarjoilun.

 

Veteraanikuoro valmistautumassa laulamaan.

 

Väkeä jo kokoontunut.

 

Puheenjohtajamme Matti Haapanen kertomassa perinnekiltamme tämän hetkisestä tilanteesta.

 

RUK:n edustaja everstiluutnantti Tommi Sikanen saa puheenjohtajalta killan kirjan "Tiet isäin".

 

Hallituksen jäsen Lasse Mäkelä saamassa Perinneliiton myöntämän kultaisen ansiomitalin Matti Haapaselta ja Ilkka Kaaprolta.

 

Veikko Toikka on saanut Sinisen Ristin ja Sotilaspoikaristin.

 

On puheenjohtajamme Matti Haapasen vuoro saada Perinneliiton kultaisen ansiomitali.

 

Palkitut vasemmalta Matti Paananen, Lasse Mäkelä, Veikko Toikka, Antti Mahalakoivu, Pekka Mänttäri, Nuutti Kiviharju, Matti POrkka,

Tero Tilli, Saara Laine ja Heikki Metsälä.

 

Vasemmalta Antti Mahalakoivu, Pekka Mänttäri, Nuutti Kiviharju, Matti Porkka, Tero Tilli, Saara Laine, Heikki Metsälä ja Hannu Pentti.

 

Ilkka Kaapro kertoo Sotilaspoikien Perinneliiton terveisiä.

 

Kokousväkeä.

 

Vuosikokouksen puheenjohtaja Pentti J Virtanen.

 

Vasemmalta Ilpo Kaapro, Matti Haapanen, taloudehoitaja Harri Kytömäki, Pentti J Virtanen ja Pentti Snygg.

 

Taloudenhoitaja Harri Kytömäki kertoo killan taloudellisesta tilanteesta.

 

Toiminnantarkastaja Erkki Eskolin.

 

Sihteerin kynä vaikenee nuijan kolahdettua - kokous on pidetty.

 

 

 

SOTILASPOIKIEN RETKI TURKUUN la 25.5. - su 26.5.19

 https://www.masku.fi/wp-content/uploads/Louhisaari.jpg Louhisaaren kartanolinna                                                     

Etelä-Kymenlaakson Sotilaspoikien retki Turkuun tutustumaan Forum Marinuminja marsalkka Mannerheimin syntymäkartanoon Louhisaareen Askaisissa.

Matkaohjelma: Lähtö bussilla Haminasta, Karhulan kautta Turkuun, jossa yöpyminen hotellissa.

Retken arvioitu hinta 170 €, sisältäen kuljetuksen, 3 ruokailua, pääsyliput ja majoituksen. Tarkempi selvitys ilmoittautuneille tulee erikseen.

Sitova ilmoittautuminen 7.5.2019 mennessä joko Matti Paananen tai Harri Kytömäki.

Ilmoittautumisen yhteydessä on suoritettava ennakkomaksu 80 € / henkilö killan tilille, kts Jäsentiedote.

Yhteystiedot: Matti  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 0405370098, tai Harri Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 0442233122

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

 

Yleistä          

Onnistuneen juhlavuoden jälkeen paneudumme hyvän hengen vaalimiseen. 25-vuotisjuhlavuoden onnistunut toteuttaminen vei paljon aikaa sekä voimia ja nyt voimme palata taas täysipainoisiin, perinteisiin toimintatapoihimme. Tavoite on selkeä. Sotilaspoikaperinteiden vaaliminen, toiminnan jatkuvuus perinnekiltana ja historiatietojen tallentaminen ovat edelleen toiminnan pääkohtia. Yhteistyön ylläpito ja rakentaminen alueemme maanpuolustusjärjestöjen kanssa on luonnollinen osa toimintaamme. Alkuperäiset sotilaspojat ovat jäsenistömme ydinjoukkoa, joiden toiveet pyritään mahdollisimman hyvin kuulemaan. Nuoremman, perinnettä jatkavan jäsenjoukkomme osuus lisääntyy vastuina Perinnekiltamme käytännön toimissa sekä johdossa. Näin varmistetaan tärkeän työn jatkuvuus ja toiminnan vireys tänäkin vuonna.                           

Vuosikokous

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään Haminan Sotilaskodin yläsalissa keskiviikkona 13.2.2019 klo 17.00. Kahvitus alkaa klo 16.30.

Perinnetoiminta

                     Killan omina tilaisuuksina järjestetään seuraavat tapahtumat:

                        17.06.          Kukkalaitteen lasku Suojeluskunta- ja Sotilaspoikien muistokivelle  

                        31.07.          Perinnepäivä Virolahden kirkolla ja Rajasuolla 

                        23.12.          Muistohetki Rajasuon muistomerkillä

                      Yhteistyössä muiden yhteisöjen kanssa:

                        13.03.          Talvisodan päättymisen muistotilaisuus

                        04.06.          Puolustusvoimien lippupäivä

                        04.08           JR 7 muistohetki eversti Kempin muistomerkillä ??

                        08.09.          Kirkkopyhä Kouvolassa (päävastuu Pohjois-Kymenlaakson SP)

                        16.10.          Muistohetki Haminassa JR 5:n Veteraanikivellä

                        06.12.          Itsenäisyyspäivä

Kiltaretket

Kahden päivän retki suunnataan Länsi-Suomeen (Forum Marinum; Turku, Louhisaaren kartano;Asikainen, Mannerheimin synnyinkoti)

                      Kesäteatteri, Mäntlahti

                      Liittokokous, Kajaani 15.-16. elokuuta

                      Yhden päivän retki Mikkeliin (Jalkaväenmuseon Sotilaspoikaosasto)

 

Tiedottaminen

Kiltamme kotisivut ovat käytössä aktiiviseen tiedottamiseen: www.e-ksotilasojat.net Huolehdimme tiedonkulusta myös jäsenkirjeillä. Kaikilla ei ole käytössään sähköpostia.

Kymen Sanomien ja ilmaisjakelulehtien seurapalstoja käytetään tapahtumista tiedottamiseen. Jäsenrekisterissämme on runsas 200 sähköpostiosoitetta. Toivomuksena on myös, että ne henkilöt, joilla on sähköpostiosoite, ilmoittaisivat osoitteensa sähköisen jäsentiedoston ylläpitäjälle tai killan sihteerille. Killan tiedottaminen jäsenistölle pyritään saamaan taloudelliseksi ja kaikki tavoittavaksi.

Yhteistoiminta maanpuolustusjärjestöjen kanssa

Teemme yhteistyötä perinteisesti Haminan Maanpuolustusjärjestöjen yhteistyöelimen yhdistysten ja kaikkien toiminta-alueemme veteraani- ja lottaperinneyhdistysten kanssa.

Veteraanikuoro otetaan huomioon arvokkuutta ja juhlavuutta tilaisuuksiimme tuovana joukkona. Puolustusvoimien Haminassa toimivat yksiköt ovat yhteistyökumppaneitamme.  Veteraani-järjestöjen järjestämiin tilaisuuksiin osallistumme aktiivisesti. Tarvittaessa olemme valmiita auttamaan myös yhteistyökumppaneitamme järjestelyissä.

Sotilaspoikien Perinneliitto ry

Kiltamme osallistuu Perinneliiton vuosikokoukseen. Tarjoamme aineistoa Sotilaspoika/ Soldatgossen lehteen. Lehdellä on hyvin tärkeä osa olla yhdyssiteenä ja pitämään kiinteänä Sotilaspoikien perinteen ja kiltaveljien yhteenkuuluvuutta kattaen Isänmaamme jokaisen kolkan. Perinneliiton strategia- ja toimintasuunnitelma on laadittu vuoteen 2021 saakka ja oma kiltamme on mukana suunnitelmien toteuttamisessa meille soveltuvin osin. Perinneliiton liittokokous on tänä vuonna Kajaanissa 15.-16.8.2019. Perinneliiton hallitukseen tulemme esittämään edustajan killastamme.

Jäsenhankinta

Toimintamme runko on vahva jäsenistö. Jäsenhankinta on meidän jokaisen tehtävä. Joukos-samme on esimerkillisiä henkilöitä jäsenhankinnassa ja kokonaisjäsenmäärä on pysynyt yli 400 jäsenenä. Ote ei jäsenhankinnassa ole herpaantunut. Uusia jäseniä toivotamme tervetulleeksi mukaan itsenäisyyteemme perusarvoja tukevaan, perinteitä kunnioittavaan toimintaamme. Jäseneksi voi liittyä joustavasti myös kotisivujen kautta. 

Varainhankinta                

Jäsenmaksu, jonka suuruudeksi hallitus ehdottaa 20/10 euroa, on perustekijä taloutemme vakauden säilyttäjänä. Jäsenistömme on jäsenmaksun yhteydessä tukenut toimintaamme monesti vapaaehtoisella tukimaksulla. Tukimaksujen merkitys korostuu pyrkiessämme

säilyttämään jäsenmaksun nykyisellä tasolla olemassa olevista korotuspaineista huolimatta. Tukimaksut ovat olleet tärkeä ja tuloksellinen osa killan vakaassa taloudessa. 

Markkinatoiminta

Samoin kuin edellisinäkin vuosina markkinatoimikunta toimii näkyvästi Haminan torilla

”lippuamme heiluttaen” ja kooten varoja toimintaamme sekä värväten uusia jäseniä

toimivaan joukkoomme.

Hallituksen toivomus

Suunnitelmaa voidaan muuttaa toimintakauden aikana. Hallitus toivoo jäsenistöltä aloitteita ja esityksiä toiminnan syventämiseksi. Näin toiminta muodostuu jäsenistölle entistäkin kiinnostavammaksi ja läheisemmäksi.

Haminassa 13.2.2019

Hallitus

PÄIVÄRETKI PAROLAN PANSSARIMUSEOON la 19.8.2017

Etelä-Kymenlaakson Sotilaspoikien Perinnekilta järjestää mielenkiintoisen retken lauantaina 19.8.2017 Parolan Panssarimuseoon, joka on sotahistoriallinen erikoismuseo suomalaisten panssari- ja panssaritorjuntajoukkojen historiaa. Lisäksi museossa kerrotaan panssarijoukkojen ja niiden kalustojen kehityksestä, alkaen vuodesta 1919 hankituista Renault F.T.Modele 1917 –panssarivaunuista.

Ohjelma

Klo 08:00 lähtee Japi-Matkojen bussi Haminan linja-autoasemalta                                                                           Klo 08:15 retkeläiset kyytiin Karhulan linja-asemalta                                                                                                                          Klo 08:30 Kotkan linja-autoasemalta kyytiin tulevat. Tästä matka jatkuu Porvoon -Hyvinkään kautta Hämeenlinnaan       Klo 11:00 saavumme Parolan Panssarimuseolle, jossa nautimme ”munkkikahvit” ennen opastettua museokierrosta   klo 13:30 lounasruokailu Parolassa sijaitsevassa Ravintola Rosollissa                                                                            Ruokailun jälkeen suuntaamme kohti kotia. Matkan varrella pyrimme tutustumaan ajan puitteissa mielenkiintoisiin kohteisiin                                                                                                                                                               Klo 18:00  Hamina

Hinta               Matkan hinta on 50 €/ persoona. Laskettu että 30 henkilöä lähtee.Maksu kerätään menomatkalla.

Hinta sisältää  Kuljetukset, ”munkkikahvit” Parolassa, sisäänpääsyn museoon ja opastuksen sekä ruokailun Parolassa.  Paluumatkan kahvit maksetaan itse.

 

Erityistä       Erityisruokavalion tarvitsevat ilmoittakaa toivomuksenne ilmoittautumisen yhteydessä.

   Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Ilmoittautumiset

                     Ilmoittautumiset 1.8.2017 mennessä matkanjohtaja Matti Paanaselle,

                     puh: 040 537 0098 tahi sähköposti:Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

 

TERVETULOA MUKAVALLE RETKELLE ILOISIN JA UTELIAIN MIELEIN !!

PÄIVÄRETKI RANKIN VARTIOLINNAKESAAREEN to 2.6.2016

 

Päiväretki Kotkasta Rankkiin to 2.6.2016  

Vartiolinnakesaari oli puolustusvoimien käytössä aina vuoteen 2013 asti. Saarelle on noin 10 km merimatka Kotkasta.

Saaressa toimii oppaana Matti Haapanen(kiltamme varapuheenjohtaja), joka on nuorena upseerina toiminut Rankin linnakkeen päällikkönä.

Matkan hinta on 50 euroa/henkilö. Sisältää vesikuljetukset saareen ja takaisin sekä keittolounaan ja munkkikahvit saaren ravintolassa. Lähtö klo 10.00 Sapokasta ja paluu noin klo 15.00.

Ilmoittautumiset 20.5.2016 mennessä Matti Paanaselle(toimii retken matkanjohtajana), puh 040 537 0098tahi sp:Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Tarkemmat tiedot retkestä toimitetaan lähtijöille. 

LÄHDE ILOMANTSIIN 6. - 7.7.2016

Etelä-Kymenlaakson Sotilaspoikien Perinnekilta tekee matkan Ilomantsiin 6.-7.7. Tutustumiskohteina ovat Jatkosodan loppuvaiheen voitollisten torjuntataistelujen tapahtumapaikat

Matkan alustava ohjelma:

Ke 6.7. Eino Leinon päivä

Klo 06.00Lähtö Kotkasta, keräilyreitti vanhaa tietä Haminaan, josta lähtö klo 6.30Virojoen         

kautta Lappeenrantaan. Buffet-aamiainen Viipurin Portissa.

Klo 12.00   Ilomantsi, nykykarjalainen pitoateria ravintola Parppeinpirtissä.

Opastettu vierailu Parppeinvaaran Runokylässä, mm. kanteletuokio Runonlaulajan pirtissä, mukana myös Rajakenraalin Maja.

Kierroksen jälkeen kunniakäynti sankarihaudoilla.

Palaamme Joensuuhun yöpymään Hotelli Kimmeliin. Siellä nautimme päivällisen klo 18.30.

To 7.7.     klo 8.00 – 9.00 aamiainen hotellissa, jonka jälkeen ajo Ilomantsiin.

Klo 10.00   alkaa opastettu 5 tunnin sotahistoriaretki Öykkösen- ja Hattuvaaran taistelupaikoille. Pysähdymme sotamuistomerkeille (ei jalkautumista). Tutustumme Taistelijan talon näyttelyyn. Siellä nautimme keittolounaan. Kotimatka alkaa klo 15.00, matkalla suolapala.

N. klo 21.00 ollaan Kotkassa

Matkan hinta on max. 220 euroa/henk./2 hh.  Lopullinen hinta määrittyy lähtijä-määrän mukaan. Hintaan sisältyy kuljetuksen lisäksi pääsyliput, opastus ja edellä mainitut ruokailut sekä majoitus.

Ilmoittautumiset 2.6. mennessä Ilkka Hankkilalle, puh 050 524 0150,

s-posti:Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tarkat ohjeet lähtijöille tulee ilmoittautumisen jälkeen.

Liity jäseneksi tai kannatusjäseneksi?

Etelä-Kymenlaakson Sotilaspoikien Perinnekilta ry

Yhteystiedot

Puheenjohtaja Matti Paananen
Lepikönkatu 1 as 8, 49400 Hamina
040 537 0098
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sihteeri Kari Tuompo
Suosillantie 15, 49410 Poitsila
0440 120 261
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.