PERINNEKILLAN 30-VUOTISJUHLA ma 31.7.2023

Etelä-Kymenlaakson Sotilaspoikien Perinnekilta ry vietti maanantaina 31.7.2023 Perinnekiltamme 30-vuotisjuhlaa.

Päivän tapahtumat alkoivat klo 14.00 kunniakäynnillä Rajasuon muistomerkillä. Paikalla oli yli 30 henkilöä. Suomen lippua kantoi Olli Hokkanen, airueina Ari Korjula ja Pekka Ivakko. Killan lippua kantoi lippu-upseerimme Hannu Kiri.

Killan puheenjohtaja Matti Paananen ja varapuheenjohtaja Teuvo Kemppinen laskivat muistokivelle kukkalaitteen. Jäsen Juha Harjunen laski myös oman kukkavihkonsa enonsa Arvo Harjusen kunniaksi.

Perinnekillan entinen puheenjohtaja Matti Haapanen piti puheen muistokiven juurella, valottaen puheessaan muistomerkin perustamista kunnianosoituksena desanttien 1944 surmaamille siviileille ja lähimaastossa kuolettavasti desanttien luodeista haavoittuneen Arvo Harjusen muistoksi.

Lopuksi perinnekillan sihteeri Pentti Snygg lauloi lyhyesti Olli Nykäsen teoksen ”Karjala”.

Rajasuolta siirryttiin kunniakäynnille Virolahden Sankarihaudalle, jossa kunniavartiossa sankaripatsaalla olivat Hannu Peltonen ja Matti Värri. Suomen lippun Sankarihaudalle kantoi Olli Hokkanen, airueina Pekka Ivakko ja Ari Korjula. Perinnekillan lipun kantoi Hannu Kiri.

Alkufanfaarin puhalsi Kari Lehtelä, jonka jälkeen laskivat Sotilaspoikien Perinneliiton puheenjohtaja Juhani Manninen ja perinnekiltamme puheenjohtaja Matti Paananen kukkalaitteen sankarihaudalle. Tämän jälkeen laskivat Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela ja valtuuston puheenjohtaja Sisko Ukkola-Paronen kunnan ja Virolahden kappeliseurakunnan yhteisen havuseppeleen sankarihaudalle. Perinnekillan puolesta laskivat Harri Kytömäki ja Tuomo Pesari kukkalaitteen Arvo Harjusen sankarihaudalle.

Kappalainen Matti Astola piti sankarihaudoilla lyhyen puheen ja tilaisuuden päätteeksi Veteraaninen Perinnekuoro lauloi Inna Heikkilän johdolla Heikki Klemetin ”Oi kallis Suomenmaa”.

Tilaisuuden johti Harri Kytömäki. Avoinna olevaan Virolahden kirkkoonkin pääsi tutustumaan.

Juhlapäivän kahvitus ja pääjuhla pidettiin Harjun oppimiskeskuksen kartanon päärakennuksessa. Siitä vastasi Ravintola Aura / Maija-Liisa Forsell.

Kahvitettavia olikin runsaasti – yli 70 henkilöä. Onnistui kuitenkin hyvin. Kaikki saivat kahvinsa ja tyytyväisyys oli ilmeinen.

Veteraaninen Perinnekuoro esitti Inna Heikkälän johdolla laulun ”Sotilaspoika”.

Tervetuliaispuheen piti perinnekillan puheenjohtaja Matti Paananen. Puhe alkoi sotilaspoikalupauksen sanoilla ”Sotilaspoikana suora on tieni, olkoonpa tehtävä suuri tai pieni. Kodin ja uskonnon puolesta lähden taistoihin Suomen vapauden tähden”. Paananen jatkoi 1944 sotilaspoikien ja lottatyttöjen määrillä ja sodan vaatimilla uhrauksilla. Kerraten myös oman äitinsä muistelua talvisodan ajoilta. Puheessa ilmeni talvisodan raskas rauha ja tapahtumien kulku tähän päivään. Paananen vakuutti samalla perinnekillan vaalivan ja jatkavan sotilaspoikien ja lottyttöjen perinnettä nyt ja tulevaisuudessa.

Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela oli perehtynyt syvällisesti maanpuolustukseen, jota kosketteli laajasti niin historiasta tähän päivään, unohtamatta Ukrainan sotaa, luoden uskoa ja tahtoa nuorempien polvien maanpuolustushenkeen..

Kuoro esitty kappaleet ”Nuoret sankarit” ja ”Isänmaan vartija”.

Juhlapuheen piti RUK:n johtaja eversti Mikael Salo, puhuen myönteisesti sotilaspojista ja heidän isänmaallisesta asenteesta tämänkin päivän puolustusvoimiin. Salo valotti RUK:n ja koulun henkilökunnan mukana oloa myönteisin asentein maanpuolustusjärjestöihin. Salo on perinnekiltamme jäsen, osoittaen valmiutta tukea ja olla mukana maanpuolustusjärjestöissä, joissa maanpuolustus on arvossaan. Salo luovutti onnitteluadressin, kiittäen ja toivottaen menestystä Perinnekillallemme.

Juhalassa suoritettiin myönnettyjen ansiomerkkien jako puheenjohtajien Juhani Mannisen ja Matti Paanasen toimesta, apunaan Pentti Snygg.

Suomen Valkoisen Ruusun ensimmäisen luokan ritarimerkki SVR I:n kiinnitti Matti Haapasen rintaan eversti Mikael Salo. Ritamerkkiä oli hänelle hakenut Sotilaspoikien Perinneliitto, pvm:llä 4.6.2023.

Perinneliiton kultainen ansiomerkki luovutettiin ansaitusti Kaija Harjuselle. Hopeisen ansiomitalin saivat Erkki Eskolin (ei päässyt paikalle), Olli Hokkanen, Pekka Karvonen ja Seppo Raanti. Pronssinen ansiomitali luovutettiin Sisko Ukkola-Paroselle, vaikka ei ole killan jäsen, mutta on toiminut ansiokkaasti killan hyväksi.

Tervehdyspuheessaan puheenjohtaja Juhani Manninen puhui innostavasti Perinneliiton suurimmasta jäsenkillasta, omasta killastamme. Manninen valaisi myös liiton tulevia näkymiä. Kertoen liiton toimivan aktiivisesti hyvien toimijoiden kautta, mutta valmiudet tulee olla myös tarvittaviin säästöleikkauksiin, koska jäsenmäärä muuttuu ikärakenteesta johtuen. Perinneliitto on kuitenkin vahva toimija, jolla on käytössään vahva osaaminen.

Eversti evp Vesa Kangasmäki valotti tervehdyspuheessaan ”Sotiemme 1939 – 1945 Etelä-Kymenlaakson Perinneyhdistyksen ry:n” toimintaa, jonka puheenjohtajan toimii. Samalla kosketteli sotilaspoikien ja perinneyhdistyksen yhteistyötä, jota ollut mm Wanhan Veteraanin tilojen käytössä.

Virolahden kappeliseurakunnan tervehdyksen toi kappalainen Matti Astola, puhuen lämpöisin ja valoisin sanoin, niin sotilaspojista, maanpuolustustahdostamme, kuin myös turvanamme olevasta korkeammasta voimasta.

Rouva Ella Virtanen oli lähettänyt killallemme onnittelut.

Veteraanien Perinnekuoro esitti ”Rajasuolla” ja ”Suomi on hyvä maa”.

Päätössanat esitti perinnekiltamme varapuheenjohtaja Teuvo Kemppinen, kiittäen osallistujia, puhujia, kuoroa, huomioiden myös kunniajäsenemme Leif Häggblomin monivuotisesta käännöstyöstä Sotilaspoika-lehteen. Mainiten myös sotilaspoikaperinteen ylläpitämiseen on panostettava myös tulevina vuosina. Kaikkia sukupolvia tarvitaan ja toivotaan nuorempaa väkeä myös kiltatyöhön. Näin olemme valmiit astumaan uudelle vuosikymmenelle.

Juhlan lopuksi kuoro ja yleisö lauloivat yhdessä ”Maamme”.

Juhlatilaisuuden juontajana toimi Harri Kytömäki.

 

Teksti: Pentti Snygg ja Matti Paananen

Kuvat: Pentti Snygg, Tuomo Pesari ja Matti Paananen

 

OHJELMALEHTINEN

 

KUNNIAKÄYNTI RAJASUON MUISTOMERKILLÄ

 Kunniakäynnille osallistuneita jäseniämme.

 

 Perinnekillan puheenjohtaja Matti Paananen ja varapuheenjohtaja Teuvo Kemppinen laskivat kukkalaitteen muistomerkille. Suomen lippu Olli Hokkanen, airut Ari Korjula ja killan lippu Hannu Kiri.

 

 Juha Harjunen laski kukkalaitteen enonsa Arvo Harjusen muistoa kunnioittaen. Muistomerkillä olevassa kuvassa on Arvo Harjunen. Kuvan Juha Harjunen luovutti perinnekillalle.

 

 Perinnekillan edellinen puheenjohtaja Matti Haapanen piti lyhyen puheen.

 

 Perinnekillan sihteeri Pentti Snygg lauloi kauniisti tilaisuuden lopuksi osan laulusta "Karjala".

 

 Muistokivi.

 

KUNNIAKÄYNTI VIROLAHDEN SANKARIHAUDALLA

Veteraanien Perinnekuoro Virolahden kirkolla, johtajanaan kanttori Inna Heikkilä.

 

 Juhlaväkeä.

 

 Sotilaspoikien Perinneliiton puheenjohtaja Juhani Manninen ja perinnekillan puheenjohtaja kukkalaitteen laskussa.

 

 Virolahden kunnan ja Virolahden kappeliseurakunnan yhteisen havuseppeleen laskivat kunnanjohtaja Otto Koskela ja valtuuston puheenjohtaja Sisko Ukkola-Paronen. Lisäksi laskivat Harri Kytömäki ja Tuomo Pesari kukkalaitteen Arvo Harjusen sankarihaudalle.

 

Virolahden kappeliseurakunnan kappalainen Matti Astola piti puheen sankarihaudoilla.

 

 Sankarihauta. Suomen lippu Olli Hokkanen, airut Ari Korjula ja Pekka Ivakko, kunniavartio Hannu Peltonen ja Matti Värri, killan lippu Hannu Kiri ja fanfaarin puhaltanut Kari Lehtelä.

 

JUHLATILAISUUS HARJUN KARTANOLLA

 Juhlaan valmistaudutaan tyylikkästä. Taustalla Harjun kartanon päärakennus, jossa juhlatilaisuus järjestettiin. Kuvassa Nuutti Kiviharju, Matti Soukka, Saara Laine, Irma Paananen ja Riitta Soukka.

 

 Juhlaväkeä.

 

Tilaisuuden juontaja Harri Kytömäki.

 

 Perinnekillan puheenjohtaja Matti Paananen piti tervetuliaispuheen.

 

 Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela toi kunnan tervehdyksen.

 

 Reserviupseerikoulun johtaja eversti Mikael Salo piti juhlapuheen.

 

 Matti Haapanen palkittiin Suomen Valkoisen Ruusun ensimmäisen luokan ritarimerkillä, SVR RI, jonka kiinnitty eversti Mikael Salo.

 

 Matti Haapanen pitämässä kiitospuhettaan.

 

 Kaija Harjunen palkittiin Perinneliiton kultaisella ansiomitalilla, jonka kiinnitti puheenjohtaja Juhani Manninen.

 

Palkitut jakajineen: Juhani Manninen, hopeisen ansiomitalin saaneet Seppo Raanti ja Olli Hokkanen, istumassa Kaija Harjunen, hopeisella ansiomitalilla palkittu Pekka Karvonen, pronssisella ansiomitalilla palkittu Sisko Ukkola-Paronen ja Matti Paananen.

 

 Perinneliiton puheenjohtaja Juhani Manninen toi liiton tervehdyksen.

 

Virolahden kappeliseurakunnan tervehdyksen toi kappalainen Matti Astola.

 

 Sotien 1939 - 1945 Etelä-Kymenlaakson Perinneyhdistys ry:n tervehdyksen toi puheenjohtaja eversti evp Vesa Kangasmäki.

 

 Tilaisuuden päätössanat esitti perinnekillan varapuheenjohtaja Teuvo Kemppinen.

 

 Kun ollaan Harjun Oppimiskeskuksessa, niin pitäähän ottaa kuva koulutus- ja oppimiskohteestakin.

 

 

 

 

 

 

 

Liity jäseneksi tai kannatusjäseneksi?

Etelä-Kymenlaakson Sotilaspoikien Perinnekilta ry

Yhteystiedot

Puheenjohtaja Matti Paananen
Lepikönkatu 1 as 8, 49400 Hamina
040 537 0098
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sihteeri Kari Tuompo
Suosillantie 15, 49410 Poitsila
0440 120 261
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.