TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020

ETELÄ-KYMENLAAKSON SOTILASPOIKIEN PERINNEKILTA RY    

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020                     

YLEISTÄ        

Toimintakertomuksessa tarkastellaan kiltamme 27. toimintavuotta. Vuoden 2020 merkittävimpiä tapahtumia olivat kunniakäynti Muistokivellä sekä Muistohetki Rajasuolla ja Virolahden kirkolla.

Covid-19 pandemia on huomattavasti rajoittanut toimintasuunnitelmamme toteuttamista.

Kiltamme puheenjohtaja on Perinneliiton hallituksen jäsen.                      

VUOSIKOKOUS

Vuosikokous pidettiin Haminan Sotilaskodin yläsalissa 26.2.2020. Läsnä oli nimilistan mukaan 53 henkilöä. Puheenjohtaja Matti Haapanen avasi kokouksen, jonka jälkeen vietettiin hiljainen hetki 12 jäsenen poismenon muistoksi.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti J. Virtanen ja sihteeriksi Pentti Snygg.

PERINTEIDEN VAALIMINEN

Muistokiven vuosipäivä 17.06.2020

Muistopäivää vietettiin supistettuna. Kukkalaitteen laskivat puheenjohtaja Matti Haapanen, kunniapuheenjohtaja Kauko Suurnäkki ja varapuheenjohtaja Risto Rahkonen, minkä jälkeen puheenjohtaja piti lyhyen puheen. Tilaisuuteen osallistui 25 henkilöä.

Perinnepäivä 31.07.2020 Virolahdella

Perinnepäivän juhlallisuudet alkoivat klo 15.00 Rajasuon muistomerkillä. Eino Härkösen alkufanfaarin jälkeen laskivat muistomerkille puheenjohtaja Matti Haapanen ja killan kunniajäsen Leif Häggblom kukkalaitteen Veteraanikuoro lauloi Erkki Kapiaisen johdolla ”Rajasuolla.” Rovasti Matti Virmakoski piti puheen.  Lopuksi Veteraanikuoro lauloi Kalervo Hämäläisen ”Kiitoslaulun.” Rajasuolla oli 27 henkilöä.

Perinnepäivä jatkui Virolahden kirkolla klo 17.00 . Perinnekiltamme kukkalaitteen sankarihautojen muistopatsaalle laskivat Matti Haapanen ja Kauko Suurnäkki, Virolahden kunnan ja kappeliseurakunnan kukkalaitteen laski kunnanvaltuuston puheenjohtaja Sisko Ukkola-Paronen. Kukkalaitteen Arvo Harjusen haudalle laskivat  Harri Kytömäki ja  Tuomo Pesari. Puheenjohtaja Matti Haapanen puhui. Tilaisuudessa esiintyivät Veteraanikuoro; laulu ja Eino Härkönen puhalsi trumpetillaan. Tilaisuus päättyi kahvitukseen. Tilaisuuteen osallistui  50 henkilöä.

Rajasuon muistohetki 23.12.2020

Perinteinen muistohetki jouduttiin muuttamaan  voimassa olevien kokoontumisrajoi-tusten mukaiseksi. Rajasuolle kävivät sytyttämässä kynttilän ja laskemassa kukkalait-teen: Matti Haapanen, Risto Rahkonen, Matti Paananen ja Pentti Snygg

RETKET JA MUUT TAPAHTUMAT

Retki Kiessi-museoon 30.9.2020

Risto Rahkonen  toimi retken isäntänä, oppaana ja asiantuntijana. Tilaisuuden lopuksi saimme nauttia kahvit Harjun oppilaitoksen arvokkaassa päärakennuksessa.                            

PERINNELIITON XXVIII LIITTOKOKOUS 22.10.2020 PORISSA

Kiltamme oli valtuuttanut puheenjohtajamme Matti Haapasen kokousedustajaksi. Hän osallistui kokoukseen myös liittohallituksen jäsenenä.

YHTEISTYÖTAHOT

Kiltamme edustus yhteistyöjärjestöihin on hoidettu nimettyjen henkilöiden kautta

  • Haminan Varuskunta
  • Kaakonkulman Lottaperinneyhdistys ry
  • Kymenseudun Lottaperinneyhdistys ry
  • Haminan Maanpuolustusjärjestöjen Yhteistyöelin
  • Kumppanuustalo Hilma
  • Wanha Veteraani, rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskus

TIEDOTTAMINEN

Kilta on tiedottanut jäsenistölle järjestöpalstailmoituksin lehdissä sekä sähköpostilla. Sotilaspoika/Soldatgossen-lehdessä on ollut artikkeleja toiminnastamme.  Kotisivuja käytetään tiedotuskanavana. Kotisivut ovat osoitteessa: www.e-ksotilaspojat.net

HUOMIONOSOITUKSET

26.02.20 vuosikokouksessa palkittiin Vapaussodan Perinneliiton Sininen risti  ja Sotilaspoikien Perinneliiton Sotilaspoikaristi Veikko Toikka

Sotilaspoikien Perinneliiton kultainen ansiomitali Matti Haapanen ja Lasse Mäkelä

Sotilaspoikien Perinneliiton hopeinen ansiomitali Nuutti Kiviharju, Antti Mahalakoivu, Pekka Mänttäri, Matti Porkka ja Tero Tilli

Sotilaspoikien Perinneliiton pronssinen ansiomitali Saara Laine, Heikki Metsälä ja Hannu Pentti

Killan Standaari Matti Paananen

30.07.20 palkittiin Sotilaspoikaplaketti n:o 39:llä Risto Rahkonen

25.08.20 palkittiin Perinneliiton Sotilaspoikamitali n:o 3:lla Leif Häggblom                   

Jäsenistöä on huomioitu lähettämällä killan oma onnittelukortti pyöreiden vuosien täyttyessä.                                           

MYYNTITOIMINTA

Markkinatoimikunta on jatkanut tuloksellista työtään kiitettävästi. Toiminnalla on taloudellisen tuloksen ohella merkitystä myös killan julkisuuskuvalle.                                                                                     

HALLINTO    

Killan hallitus

Toimintavuoden aikana ovat hallitukseen kuuluneet (henkilökohtaiset varamiehet suluissa):

Puheenjohtaja                       Matti Haapanen               

Varapuheenjohtaja              Risto Rahkonen                 (Matti Värri)

Sihteeri                                  Pentti Snygg                     (Aimo Kiukas)

Jäsensihteeri                       Leif Häggblom                   (Seppo Järvisalo)

Taloudenhoitaja                  Harri Kytömäki                   (Unto Kallioniemi)

Jäsen                                    Esko Nevamaa                    (Pentti Järviö)

Jäsen                                    Matti Paananen                 (Ossi Yrjönen)

Jäsen                                     Tuomo Pesari                     (Pertti Pekkola)                

Jäsen                                     Lasse Mäkelä                     (Seppo Raanti)

Jäsen                                    Terttu Ravi                        (Jarmo Linturi)

Jäsen                                    Tero Tilli                             (Jaakko Lappi)

Hallitus on kokoontunut neljä kertaa.

Toiminnantarkastajat

Toiminnantarkastajina ovat toimineet Erkki Rautamaa ja Erkki Eskolin. Heidän varamiehinään ovat olleet Timo-Jussi Talsi ja Olavi Pekurinen.

TOIMIKUNNAT

Työvaliokunta

Työvaliokunnan puheenjohtajana on toiminut Matti Haapanen ja jäseninä Leif Häggblom, Harri Kytömäki, Esko Nevamaa, Matti Paananen, Risto Rahkonen ja Pentti Snygg. Työvaliokunta on kokoontunut neljä kertaa.

Tukitoimikunta

Esko Nevamaa on toiminut tukitoimikunnan puheenjohtajana.

Perinnetoimikunta

Työvaliokunta on hoitanut perinnetoimintaa.

Markkinatoimikunta

Olavi Pekurinen on toiminut markkinatoimikunnan puheenjohtajana.

Lippu-upseeri

Lippu-upseerina on toiminut Hannu Kiri.

TALOUS          

Kilta sai  tilivuonna 2020 jäsenmaksuja 7.630  euroa, tukimaksuja 1.115 euroa ja lahjoituksia 41 euroa. Markkinatoiminnan nettotuotto oli 1.015 euroa. Perinneliitolle  Kilta tilitti jäsenmaksuja 4.782 euroa. Killan nettotuloiksi jäi kaikkiaan

5.019 euroa, joista maksettiin  vuoden 2020 toimintamenot 3.948 euroa. Korona vuodesta johtuen kiltatapahtumat eivät toteutuneet suunnitellussa laajuudessa, joista pääosin johtui, että tilivuodelta jäi puskuriksi tuleville vuosille ylijäämää

1.071 euroa. Jäsenmaksujen lisäksi tukimaksut ja markkinatoiminnan tulot ovat Killan talouden ja toiminnan kannalta erittäin tärkeitä ja merkittäviä. 

JÄSENISTÖ   

Jäsenistä ovat kuolleet seuraavat henkilöt:

Hujanen Selim, Hamina                         Jacksen Sakari, Hamina

Johansson Lasse, Kouvola                     Kauppila Hannu, Kotka

Kivinen Maija-Liisa, Kotka                      Korpela Alpo, Virolahti    

Kotonen Jaakko, Virolahti                      Lehtinen Veli, Kotka

Nevasuo Raimo, Kotka                           Pentti Juhani, Hamina

Talsi Pekka, Virolahti                               Tuominen Sirkka-Liisa, Virolahti

Lukumääräisesti olemme jo usean vuoden pysytelleet n. 400 henkilön tuntumassa. Toimintavuoden alussa meitä oli 410 ja päättyessä 406. Tästä määrästä on varsinaisia sotilaspoikia 75  (syntymävuoteen perustuva luku). Vuoden aikana poistui joukostamme 15 jäsentä. Uusia jäseniä liittyi 11.

LOPUKSI      

Kulunut vuosi on ollut poikkeuksellinen kokoontumisrajoituksineen. Yhteisten tilaisuuksien peruuntuminen on valitettavasti vähentänyt keskinäistä kanssakäymistä. Killan talous on hyvässä tilassa.

Haminassa 04.02.2021      

Liity jäseneksi tai kannatusjäseneksi?

Etelä-Kymenlaakson Sotilaspoikien Perinnekilta ry

Yhteystiedot

Puheenjohtaja Matti Haapanen
Koskenniskantie 1, 48400 Kotka
0500 655 913
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sihteeri Pentti Snygg
Vapakuja 3 B, 49490 Neuvoton
040 556 6961
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.